AK2020 Yay Sarma Makinesi

 

 

Bu makine yay karkaslar?n? rulo formunda sararak depolanma ve nakliye maliyetlerini dü?ürmek için kullan?l?r. Yay karkaslar?n?, iste?e ba?l? olarak çe?itli kaplama malzemeleri (Ambalaj Ka??d? “Yay ka??d?”, v.b) aras?na sararak yay karkaslar?n?n ta??nmas? veya depolanmas? s?ras?ndaki kaplad??? birim alan? hacmini ortalama 1/14 oran?na dü?ürmek ve yay karkaslar?nda kullan?m süresince kar??la??labilecek çökmeleri ön?emektedir.

pdf için t?klay?n?z

 

Teknik Detaylar

 • PLC kontrollü operatör kontrol paneli
 • Operasyon kontrolü için dokunmatik TFT ekran paneli
 • Sürücülü h?z ayar kontrolü
 • Kaplama malzemesi otomatik kesme ve s?cak tutkallama ile (hotmelt) yap??t?rma sistemi
 • Yay karkas? sarma silindiri dens?r sistemli
 • Sar?lacak yay özelli?ine göre bas?nç ayar? yapabilme
 • Sar?labilecek yay tipleri; Bonel, Torba ( Standart Yay Karkaslar? )
 • Maksimum 200cm eninde karkas hale gelmi? yay paketleyebilme
 • Maksimum 18cm yüksekli?inde bonel ve 22 cm yüksekli?inde
 • torba yay karkas? paketleyebilme
 • Yass?/Düz (lOxl.4mm) kenar çerçeveli veya çerçevesiz yay karkas? sarabilme
 • Önerilen rulo çap? 50cm olup maksimum 65cm çap?nda rulo sarabilme
 • Bir saatte maksimum 12 adet rulo sarabilme
 • Kaplama malzemesi bobin tutucular? (ø75mm) hava ?aftl?
 • 2 adet kaplama malzemesi bobini tak?labilme (Ayn? veya farkl? Ölçülerde)
 • Maksimum 80cm çap?nda kaplama malzemesi rulosu tak?labilme
 • Kaplama malzemesini sar?c? silindire otomatik tutturma
 • Yay karkas? otomatik besleme sistemi
 • Sar?lacak yay karkas? adedi belirleme ve sayabilme
 • Besleme sistemi üzerinde yay karkas? hizalama ünitesi
 • Yay has?r? besleme aral??? sinyalizasyon sistemi
 • ?stenilen adet tamamland???nda ikaz sistemi
 • Kaplama malzemesi bitti?inde otomatik durdurma sistemi
Elektirik Güç Tüketimi 3P 400 V+N+M19 11.50 KW, 50Hz
Bas?nçl? Hava Tüketimi   6-8 Bar
Ana Makina Ölçüleri  1900mm Boy, 4700mm En, 2200mm Yükseklik
Bo?altma Ünitesi Ölçüleri 1260mm Boy, 840mm En, 530mm Yükseklik
Besleme Ünitesi Ölçüleri 3500mm Boy, 2360mm En, 1430mm Yükseklik
Kaplama Malzemesi  
Yükleme Ünitesi Ölçüleri  1500mm Boy, 2500mm En, 1600mm Yükseklik