AK-1800

 

 

Teknik Detaylar

 • Bu makine  alçak yo?unluklu polietilen(LDPE) ve yüksek yo?unluklu polietilen(HDPE) malzemelerle, rulodan ruloya a??r hizmet torbalar? yapmak için uygundur
 • Kaynak yap?labilecek film kal?nl?klar?: Minimum 60 mikron(2x30-Boru formunda), Maksimum 1000 mikron(2x500-Boru formunda veya 4x250-Körüklü boru formunda)
 • ??lenebilecek film uzunluklar?: Minimum 200mm(20cm), Maksimum 99999mm(100mt.)
 • PLC kontrollü operatör kontrol paneli
 • Dokunmatik TFT ekran
 • Tek çözücü, Çift sar?c?
 • Bobin tutucular hava ?aftl?
 • Kaynak yapmak için ba??ms?z olarak  kullan?labilen üç ayr? rezistans teli(?s?t?c?) dijital dürtü(impulse) sistemi ile kontrol edilir.    1. ?s?t?c? - 2. ?s?t?c?  - 3. ?s?t?c? -  1. ve 2. ?s?t?c?lar - 1. ve 3. ?s?t?c?lar - 2. ve 3 ?s?t?c?lar 
 • Kaynak olmadan sadece perforasyon mümkündür
 • Metraj olmadan sadece aktarma mümkündür
 • Çözücü saft üzerine maksimum 750mm çap?nda bobin yüklenebilir
 • Sar?c? ?aft üzerine maksimum 600mm çap?nda bobin yüklenebilir
 • Çözücü ve sar?c? ?aft üzerlerine maksimum 400 kg a??rl???nda bobin yüklenebilir
 • ?aft(sar?c?/çözücü) çap?(d??); 70mm ” 76 mm(iç çap) karton bobin için” 
 • A.C. Motor kontrol h?z sürücüleri
 • Dijital, ç?kt? say?c?(mm ölçerli)
 • Rezistans teli kopuklu?unda uyar?
 • Yans?t?c?l? fotosel ile acil otomatik durdurma sistemi
 • Opsiyonel; Bask?l? ürünler için renk fotoseli ilave edilebilir
 • Güç Tüketimi; Çal??ma an?nda 1,0-2,5 kW aras?nda
 • Toplam güç;  3P 380V+N+MP, 6.75kW, 50Hz
 • Toplam hava ihtiyac?; 6-8bar
 • Çözücü için bobin yükleme sistemi
 • So?uk b?çak ile iki ayr? bobin üzerinde yan a??z? aç?k iki ayr? torba üretmek mümkündür
 • ?aft kilit sistemi  
MODEL AK 1800-100 AK 1800-125 AK 1800-150 AK 1800-175 AK 1800-200 AK 1800-240 AK 1800-260
Çal??ma Geni?li?i Max 950 mm Max 1200 mm Max 1450 mm Max 1700 mm Max 1950 mm Max 2350 mm Max 2550 mm
Makine Uzunlupu 1870 mm 2120 mm 2370 mm 2620 mm 2870 mm 3270 mm 3470 mm
Makine Geni?li?i 2260 mm 2260 mm 2260 mm 2260 mm 2260 mm 2260 mm 2260 mm
Makine Yüksekli?i 1520 mm 1520 mm 1520 mm 1520 mm 1555 mm 1580 mm 1580mm